Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Homo Noeticus

 

      

 Homo Erectus

 Homo Sapiens

 Homo Noeticus

 

İnsanlık Big Bang ile değişim üzerine yaratılan evrende, değişime adapte olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 21.yy'ın insanı bugüne gelene kadar fiziksel ve zihinsel bakımdan belli aşamalardan geçmiştir. Homo Erectus "Dik insan" noktasından, Homo Sapiens "Düşünen insan" aşamasına geçiş bilgiyle "enerjiyle" etileşimin bir sonucudur. Homo Noeticus ise insanlığın farklı bir enerji seviyesini deneyimleme aşamasına geldiğini ifade eder. 

İnsanlık Homo Noeticus aşamasına gelmiştir. Ancak bireysel açılımda herkes bu farkındalık halini deneyimleyememektedir. Çünkü Homo Noeticus, zihinsel uyanışını gerçekleştirmiş, özgür zihnlerin ortak adıdır. 21.yy'ın dünyasında ise insanlığın büyük bölümü henüz zihinsel olarak uykudadır. Bunun nedenlerine ilişkin bazı önemli bilgilere sitenin "Zihinsel Yönetim Stratejileri" "Zihin Odaklı Eğitim" ve "Meslek Seçimi" bölümlerinden ulaşabilirsiniz. (Detaylı bilgi için lütfen renkli bölümlere tıklayınız.)

Evrensel açılımda ortak enerji paylaşım alanı çerçevesinde, insanlık Homo Noeticus aşamasını deneyimlemenin ayrıcalığına ulaşmıştır. Ancak bireysel bilgi, inanç ve gayret olmadıkça zihin bu bilinç seviyesini deneyimleyemez. Örneğin çok gelişmiş bir bilgisayarınızın olduğunu kabul edelim. Eğer siz bilgisayar kullanmayı bilmiyorsanız, size armağan edilen bu bilgisayar hayatınızda sadece görsel algı deneyimi olarak ancak evdeki bir süs eşyası kadar anlam ifade edecektir. O halde bir zihnin ikinci doğumunu gerçekleştirecek bilgiye "enerjiye" ulaşabilme ayrıcalığına sahip olmasıyla, bu ayrıcalığı eyleme dönüştürmesi birbirinden farklı şeylerdir. Bu nedenle Homo Noeticus aşaması bilgi, inanç ve gayretin sonucunda ulaşılabilecek bir bilinç halidir. 

Homo Noeticus "Bilgi ile özgürleşmiş" insandır. O halde bir insanın Homo Noeticus aşamasına ulaşabilmesi için bilgiyle etkileşime önem vermesi gerekir. Bu nedenle insanların bilgiyle etkileşime yönelik tercihlerini ne şekilde kullandıkları,  üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konudur.

Zihnin bilgiyle etkileşimi 

 

İnsanların hayatları,  varoluşunun şifreleri  açılımında deneyimledikleri bilgilerde saklıdır. Geçmişiniz, andaki deneyimleriniz, hayalleriniz ve gerçek olarak tanımladığınız her şey özünde bilgidir. Bilginin insan beynindeki karşılığı kimyasal destekli bir elektriksel enerji faaliyetidir. Yani insan zihni açısından bilgi enerjidir. Beynimizdeki nöronların birbirleriyle gerçekleştirdikleri sinapslar, kimyasal ve elektriksel açılımda birer enerji paylaşımıdır. Yani, duyu organlarınızla deneyimlediğiniz, düşündüğünüz, hissettiğiniz ve hayalini kurguladığınız her şey enerjidir.

 

İnsan beyninde sayıları milyarlarla ifade edilen nöron adındaki sinir hücreleri bulunmaktadır. Bir bebek daha anne karnından itibaren beynindeki nöronlar arasında sinaps başlantıları oluşturmaya başlar. Sinapslar zamanla gelişerek yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi nöronağı adını verdiğimiz elektriksel ve kimyasal enerji faaliyeti ile çalışan iletişim sistemini oluştururlar. Nöronağının tüm faaliyeti bilginin işlenmesi sonucunda meydana gelir. Her insanın nöronağı benzersizdir. Dolayısıyla da her insan, 13,5 milyar yıllık evren tarihinde nöronağı açılımında benzersiz bir varlıktır. Nöronağı bilgiyle gelişir. Dolayısıyla da başta okumak olmak üzere, derin düşünce açılımındaki bilgiyle etkileşimi sağlayan her türlü faaliyet (Konferanslar, belgeseller, analiz toplantıları gibi) insanın zihinsel gelişimi açısından son derece önemlidir. 

ÖNEMLİ BİR SORU 

İnsan zihinsel olarak kendini bilgiyle gerçekleştiriyor olduğuna göre, neden bazı insanlar okumak gibi zihinsel gelişimi en üst seviyede destekleyen bilgi faaliyetlerine gereken önemi vermezler? 

İnsanların başta okumak olmak üzere, özellikle bilgi içerikli ve derin düşünceyi destekleyen tarzda faaliyetlere öncelik vermemelerinin pek çok farklı nedeni vardır. Özellikle de çocuğun yetiştiği çevrede etkileşim halinde olduğu aile bireylerinin ve hayatında kendisine örnek aldığı kişilerin bilgiyle etkileşim konusundaki tercihleri önemlidir. 

Şimdi bir an için lütfen aşağıdaki soruların cevaplarını düşünün:

  • Başta kendi aileniz olmak üzere, çevrenizdeki kişilerin evlerinde içeriği zengin kütüphanesi olan (Okunmuş kitaplardan oluşan bir kütüphane) kaç kişi var?
  • Çevrenizde kaç kişi özel günlerde birbirlerine kitap hediye ediyor?
  • Etkileşim halinde olduğunuz insanlardan kaçı görsel medyada "Ben Kimim?" sorusunun cevabında yol almalarını destekleyecek tarzdaki programlara öncelik veriyor?
  • Bebek bekleyen kaç aile, çocuklarının eşyalarına ve kıyafetlerine gösterdikleri özen kadar, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine de önem veriyor? Alıp okudukları kitaplar ve katıldıkları eğitimler, konferanslar aracılığıyla çocuklarının zihinsel gelişimini desteklemek konusunda kendilerini hazırlıyorlar?
  • Kitap okunma istatistikleri nedir? (Türkiye'de her 100 kişiden 4'ü kitap okumaktadır. Okunan kitapların konusuna göre analizi yapıldığında, Türkiye'de her 100 kişiden ancak 1'inin "Ben Kimim?" sorusunda derinleşmeyi destekleyecek tarzdaki kitapları okuduğundan bahsedebiliriz.) 

İnsanların okumak gibi derin düşünceyi destekleyen tarzdaki faaliyetlere önem vermemelerinin bir diğer nedeni de, zihinsel yönetim stratejileri açılımındaki hamlelerdir. Zira dünya tarihi her zaman göstermiştir ki, bilgiden uzak duran kişiler ve toplumlar kolaylıkla her yöne çekilebilirler.Bu nedenle de okumak konusunda topluma örnek olan kişiler, toplumların değerler sisteminde önemli bir yere sahiptirler. Örneğin Türk milletinin tarihine baktığımızda özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün okumaya büyük önem verdiklerini görmekteyiz. Her iki lider de başta okumak olmak üzere özellikle bilgiyle etkileşimi sağlayacak paylaşımlara verdikleri önem sonucunda dünya tarihinde zamana iz bırakmışlardır.

İnsanın Homo Noeticus boyutuna doğmasını destekleyecek tarzdaki bilgiyle etkileşim alanlarını şu başlıklarda özetleyebiliriz: Bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, psikoloji, tipoloji, genetik, fizik (Başta kuantum fiziği olmak üzere), matematik, metafizik, tinsel öğretiler ve noetic bilim alanındaki çalışmalar.

   --

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.