Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

  

 

"Zihnin Şifresi" kitabı Türkiye'de mesleklerin ve oyuncakların, merak alanı, karakter özelliği ve zeka boyutu açılımında analiz edildiği ilk araştırma kitabıdır. Bu nedenle özellikle meslek seçimi konusunda arayış halinde olan herkesin üst düzeyde faydalanabileceği bir kaynaktır.

Kitap "Ben kimim?" sorusunda derinleşip kendini tanımak isteyen herkes için temel bir başvuru kaynağı olarak kabul edilebilir.

Özellikle meslek seçimi aşamasında olan gençler ve çocuklarını zihinsel olarak keşfedip, varoluş vaadini gerçekleştirmeleri yolunda onlara destek olmak isteyen anne ve babalar, "Zihnin Şifresi" kitabından en üst düzeyde faydalanabileceklerdir.

Türkiye'de gerçekleştirilen araştırmalar göstermektedir ki, üniversite eğitimini tamamlayan gençlerimizin çoğu, eğitimini gördükleri branşlardaki mesleklerde çalışmamaktadırlar. Bunun temel nedeni meslek seçimi aşamasında zihin şifresine dikkat edilmemesidir. "Zihnin şifresi" kitabı bu konudaki eksikliği gidermek üzere yapılan araştırmaların bir sonucudur.

Kitap hakkında detaylı bilgi edinmek ve %15 indirimle online sipariş vermek için lütfen bu linki tıklayınız.

Kitabın arka kapağından:

  

Prof. Dr. Turgut Ulutin

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı

"İçinde bulunduğumuz çağa genetik çağı diyebiliriz. Bu gözle baktığımızda Zihnin Şifresi kitabının, insanın kendini keşfetmesine ve gelişimine ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu kitap sizi genetik ve nörolojik özelliklerinizle zihniniz arasında bir yolculuğa çıkartacaktır. Kendini keşfetmek isteyen her yaştan insanın bu kitabı okumasını tavsiye ederim."

  

Sunay Akın 

İstanbul Oyuncak Müzesi Kurucusu, Şair ve yazar

"Ethem Kocabaş, araştırmalarındaki yöntemine, çalışkanlığına ve titizliğine hayran olduğum bir insan... İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurarken, sergilenen birikimin yaratıcı düşünce, düş dünyası ve insan zekası gibi konularda çalışma yapacak olanlar için büyük bir hazine olduğunu biliyordum. O, açıldığı ilk günden beri hiç çıkmadı bu maden ocağından. Bir kömür işçisi gibi derinlere indi, bir kuyumcu işçisi gibi bilgiyi sabırla işledi. Sayın Kocabaş, insan halleri üzerine sevgiyle, coşkuyla çalışma yapan gerçek bir filozoftur."    

Kitabın içerdiği konular:

  • Sahip olduğum düşünsel ve duygusal güçlerim nelerdir?
  • Beyin özelliklerimi üst düzeyde nasıl yaşayabilirim?
  • Kendimi nasıl keşfedebilirim?
  • Çocuğuma nasıl bilinçli bir rol model olabilirim?
  • Çocuğumun bana verdiği zihin süreci mesajlarını nasıl okuyabilirim?
  • Hangi meslek zihin süreçlerime daha uygun?
  • Mesleğimde nasıl daha başarılı olabilirim?
  • Motivasyonu hayatımda nasıl kalıcı hale getirebilirim?

ZİHNİN ŞİFRESİ KİTABININ İÇİNDEKİ BÖLÜMLER 

 
BİRİNCİ BÖLÜM: Meslek Kavramı "Meslek nedir?" "Zihin Süreçlerine Göre Meslek Analizi Ne Demektir?" "İnsanların Bilinç Seviyeleri" "İş Yaşamında Zihinsel Bilinç Seviyelerinin Önemi" "Okul Öncesi Dönemden Üniversiteye, Eğitimde Zihinsel Bilinç Seviyelerinin Önemi" "Okul Öncesi Dönemden Üniversiteye, Ailede Zihinsel Bilinç Seviyelerinin Önemi"

 
İKİNCİ BÖLÜM: İnsanın Benzersizliği "Her İnsanın Benzersiz Bir Şifresi Var!" "Benzersiz Şifreleriniz." "Düşünsel Benzersizliğiniz" "Duygusal Benzersizliğiniz" "Bedensel Benzersizliğiniz" "Zihin Süreçlerinin Açılımı" "İnsan Beyni"

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 1.Şifreniz Merak Alanlarınız "Merak Alanları" "5n1k" "Kim?" "Nerede?" "Niçin ve Ne Zaman?" "Ne Şekilde ve Nasıl?" "Ne ile?"

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 2.Şifreniz Zekâ Boyutlarınız "Zekâ Kavramı" "Farklı Zekâ Boyutları" "Görsel Uzamsal (Mekânsal) Zekâ" "Müzik-Ritim Zekâsı" "Gürer Aykal ile Müzik Üzerine Bir Zekâ Söyleşisi" "Mantık-Matematik Zekâsı" "Bedensel-Kinestetik Zekâ" "Prof.Dr. Yüksel Tenekecioğlu ile Beyin Beden İlişkisi Söyleşisi" "Tinsel Zekâ" "Sözel Edebi Zekâ" "Sosyal İletişim Zekâsı" "Doğacı Zekâ"

 
BEŞİNCİ BÖLÜM: 3.Şifreniz Karakter Özellikleriniz "Karakter özelliği" "Karakter Özelliğinde Esneme" "Değişiklik Arayışında Olmayan, Benzerliğe Odaklı, Gelenekçi Karakter Profili" "Değişiklik Arayışında Olan, Değişikliğe Odaklı, Yenilikçi Karakter Profili" "5 Duyu Organı ile Yaşayan, Mantığın Ön Planda Olduğu Karakter Profili" "Hisleri ile Yaşayan Karakter Profili" "Başkanlarından Etkilenen Karakter Profili" "Başkalarından Etkilenmeyen Karakter Profili"

 
ALTINCI BÖLÜM: Zihin Süreçlerine Uygun Meslek İle Yaşamak "Neden İnsanlar Zihin Süreçlerine Uygun Meslekle Eşleşmelidirler?" "Mesleğin Mutluluk Boyutu" "Mesleğin Başarı Boyutu" "Mesleğin Maddi ve Manevi Kazanç Boyutu" "Zihin Süreçlerine Uygun Meslekle Etkileşimin Diğer İnsanlar Üzerindeki Etkileri" "Yaratıcılığın Meslek Boyutu" "Haluk Bilginer ile Yaratıcılık Konusunda Söyleşi" "Modelleme" "Meslek-Motivasyon İlişkisi"

 
YEDİNCİ BÖLÜM: 0-7 Yaş Döneminin Zihin Süreci Açısından Önemi. "Zihin Sürecine Uygun Meslek Seçiminde Oyun ve Oyuncaklardan Geribildirim Alınması"

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Oyuncak, Aktivite ve Oyun Analizlerinin Zihin Süreci Şifrelerine Göre Açılımlarından Bazı Örnekler "Zihin Şifrelerinin Kriterlerinin Açılımlarını Hatırlayalım" "Merak alanları" "Zekâ boyutları" "Karakter özellikleri" "Örnek Analizler" "Elektrikli Tren" "Ahşap Bloklar" "Peluş Hayvan" "Sallanan At" "Kukla" "Xylophone" "Top" "Yakar Top" "Elim Sende" "Saklambaç" "Bisiklete Binmek" "Yüzme" "Sinemada Film Seyretmek" "Bilardo" "Tenis"

 
DOKUZUNCU BÖLÜM: Bedensel Doğum ve Bedensel Yaşam "Bedensel Doğum" "Bedensel Yaşamın Özellikleri" "Bedensel Yaşayan İnsan Profilindeki Kişide Meslek Bilinci" "Bedensel Yaşam Boyutundaki İnsanların Bazı Ortak Özellikleri" "Bedensel Yaşam Boyutunda Kendinizi Değerlendirin" "Neler Yapabilirsiniz?" 
 
ONUNCU BÖLÜM: Zihinsel Doğum ve Zihinsel Yaşam "Zihinsel Doğum Zihinsel Yaşam" "Zihinsel Yaşayan İnsan Profilindeki Kişide Meslek Bilinci" "Zihinsel Yaşam Boyutunun Özellikleri" "Zihinsel Doğumunu Gerçekleştirmiş İnsanların Ortak Özellikleri" "Neler Yapabilirsiniz?" 
 
ON BİRİNCİ BÖLÜM: Meslek Kavramının İnsan Kaynakları-Kariyer ve Eğitim Boyutu "İnsan Kaynakları ve Eğitim Departmanı Yöneticilerine Öneriler" "Zihin Süreçlerine Göre Meslekle Etkileşimin Kariyer Boyutu" "Eğitim Sistemi ve Meslek İlişkisi"

 
ONİKİNCİ BÖLÜM: Mesleklerin Zihin Süreci Şifrelerine Göre Açılımlarından Bazı Örnekler "Zihin Süreçlerine Göre Meslek Analizleri" "Zihin Şifrelerinin Kriterlerinin Açılımlarını Hatırlayalım" "Merak Alanları" "Zekâ Boyutları" "Karakter Özellikleri" "Örnek Analizler" "Gazetecilik ve Televizyon Eleştirmenliği Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Yüksek Aytuğ)" "Bilgisayar Mühendisliği Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Prof. Dr. Lale Akarun)" "Mimarlık Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Prof. Dr. İlgi Aşkun)" "Eczacılık Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Prof. Dr. Aysel Gürsoy)" "İktisat ve İşletme Mesleklerinin Zihin Süreci Açılımı (Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu)" "Fotoğrafçılık Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Prof. Dr. Mehmet Bayhan)" "Ressamlık Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Prof. Dr. Mehmet Mahir)" "Belgesel Programcılığı Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Nebil Özgentürk)" "Tiyatro Oyunculuğu Mesleğinin Zihin Süreci Açılımı (Erol Günaydın)"

Okuyucu görüşleri:

Vehbi Yılmaz Çetingöz (Altınkitaplar.com.tr 07-12-2008)

Bu kitabı ilk fırsatta alacağım. Çok iyi bir konunun seçilmiş olduğu kanısındayım. Bir müddet önce bu konuda yazılmış bir eser aradım. Ancak bulamadım. Daha doğrusu bu konunun ciddiye alınmadığını çevremden gelen ironik davranışlardan anladım. Zihni melekelerin bu şekilde ele alındığı bir kitapla karşılaşmak beni hem hayrete düşürdü, hem de çok sevindirdi. Yazara çok teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine bu kitabı tanıtma olanağını araştırmasını öneririm. Saygılarımla. 

Timeturk.com internet sitesi Ayşe Yaşar Umutlu

Yazının detaylarını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

BASINDA ZİHNİN ŞİFRESİ:

 

Vatan Gazetesi yazarlarından Tolga Meriç'in "Zihnin Şifresi" kitabıyla ilgili haber yazısını okuyabilirsiniz. 

   

"Zihnin Şifresi" kitabı COSMOPOLITAN Dergisi Aralık sayısında. (2007)

 

 "Zihnin Şifresi" kitabı ELLE Dergisi Aralık sayısında. (2007)


0 Yorum - Yorum Yaz

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.